Bewuster Leven Fysiotherapie heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Dit betekent dat alle behandelingen die in uw aanvullende verzekering worden vergoed, voor 100% gedekt zijn door uw zorgverzekeraar.
De factuur wordt rechtstreeks ingediend bij uw zorgverzekeraar.
Wanneer u niet of onvoldoende verzekerd bent voor fysiotherapie, dan zal de behandeling bij uzelf in rekening worden gebracht. U krijgt dat aan het einde van de behandeling een betaalverzoek en de factuur wordt per e-mail aan u toegezonden.

Bij een chronische indicatie zijn er tegenwoordig verschillende vergoedingen afhankelijk van de diagnose. Ik zal u persoonlijk informeren hoe de vergoeding per diagnose in elkaar steekt.

Mijn particuliere tarieven zijn:

  • Fysiotherapeutische intake met screening: 65,00 euro
  • Fysiotherapeutische intake met verwijzing: 55,00 euro
  • Behandeling fysiotherapie: 45,00 euro
  • Fysiotherapeutische intake en onderzoek aan huis: 70 euro
  • Behandeling fysiotherapie aan huis: 60 euro